Get your free quote for Rolex in Caernarfon

We offer highly competitive prices for all models of Rolex watches in Caernarfon


 
Sell your Rolex Caernarfon


Sell your Rolex CaernarfonWatches by Timepiece are an independent Rolex watch supplier who cover Caernarfon and the surrounding Caernarfon areas. We specialise in luxury watches from prestigious brands including Rolex. If you are looking to sell your Rolex, we also buy unworn and pre-owned Rolex watches and other prestige brands including vintage watches from customers situated in Caernarfon. If you would like to sell your luxury watch from Caernarfon please complete our sell your watch form below.  Our Customers rate us as Excellent
  Rated 5 Stars on Google Reviews
Rated 5 Stars on Google ReviewsRated 5 Stars on Google ReviewsLooking to sell your Rolex watch in Caernarfon?

Sell my Rolex Caernarfon

We offer highly competitive prices for all models of Rolex watches

Part ex my Rolex Caernarfon

Can also part exchange your Rolex watch against any watches we have in stock

Sell my Rolex watch Caernarfon

Same day payment by cash or bank transfer, quick and secure

At Watches by Timepiece we provide a quick and hassle free way to sell your Rolex. We will buy in most pre-owned or nearly new Rolex watches in Caernarfon, including DateJust, Submariner, Daytona, Explorer, Deepsea, Milgauss, Oyster Perpetual Date, Yacht-Master, Air-King, Sea-Dweller, Day-Date, Cellini, Oyster Precision, GMT Master, Sky-Dweller, Turn-O-Graph, Precision Pearlmaster and Vintage models. Whether you are looking to sell outright or part exchange against one of our watches we will offer the best prices. Looking to part exchange your watch? Please view our stock for our currently available Rolex watches for sale in Caernarfon.

How it works

Sell my Rolex watch

Tell us about your Rolex watch

Fill out the form above, let us know the type, age, and style of watch you own and send us some pictures

Sell my used watch Caernarfon

Leave it to our experts for a same day valuation

Our Rolex experts will look at the details you have provided and get back to you within 24hrs with a quick valuation

Rolex Caernarfon

Visit us in-store & receive a direct payment

If you are happy with your valuation drop off your watch at one of our stores and get same day payment

Quick valuation in-store

Sell your Rolex watch for cash at our shops across North-West England. Located in Wigan, Blackburn, Bury, Chester, Telford, Shrewsbury and the Trafford Centre in Manchester

We are a trusted and reputable company which was first established in 1991 with not only our online store but also seven brick and mortar retail branches across Caernarfon and the North-West of England. We pride ourselves on providing outstanding customer service and giving complete peace of mind from start to finish.

Rolex watch shops map


Can't visit one of our shops?


We can arrange to meet you to speak to one of our experts about your Rolex watch.Talk to us today:   01942 821515   sales@watchesbytimepiece.com
Most commonly asked questions

Where can I sell my Rolex near me?    

We have seven retail shops across North-West England, situated in the Trafford Centre in Manchester, Chester, Telford, Shrewsbury, Blackburn, Bury and Wigan. We also have an office in Canary Wharf, London which is by appointment only. For customers who can't travel to our retail shops we can arrange to meet up to complete the buying of your Rolex.

Which brands of Luxury watches do you buy?    

We are interested in purchasing many brands of Luxury watch, for example Rolex, Omega, Breitling, Tag Heuer, Tudor, Cartier, Longines and many more...

How to sell my Rolex watch?    

Simply fill out the form with as much information about your watch as possible, such as the model number, condition, when last serviced, etc. We will contact you to discuss any details about your watch and then give our offer to purchase. Alternatively, you can email our buying department at watchbuyer@watchesbytimepiece.com

Can I part exchange my Rolex watch?    

Simply put, yes! We will gladly provide a bespoke part exchange offer for your watch against any watch we have in stock. Please do tell us which of our Rolex watches you are looking to purchase in the additional details of the form above, or simply click the "Part Exchange" button on the product page for the watch on our website. If you are looking for a specific model of watch that we do not have in stock, please do still get in touch. We have a large network of sources and can supply most models of Rolex, Omega, Patek Philippe and other brands.

How much is my Rolex worth?        

If you are looking to value your Rolex to sell, when making our offers on nearly new, pre-owned Rolex watches and vintage Rolex watches there are many factors which are evaluated in order to give the best valuation offer price we can. Details such as age, condition and availability can affect prices and we use our many years of experience with buying and selling these kind of luxury watches to work out the true value of the watch so we can give the very best prices.


Caernarfon, lying on the North-West coast of Wales, is a royal town, market centre and port. Its specific location, protected from the Irish Sea by the island of Anglesey, makes it an ideal location for water traffic, although the military and trading ships of yesteryear are now predominately replaced by yachts, small boats and leisure craft.

The town itself is dominated (especially when approached from the sea) by the magnificent (and intact) castle. Certainly the most impressive castle in Wales, and second only to Windsor in the UK in terms of condition and grandeur, Caernarfon castle was built in the 13th century following the English overthrow of Wales. The polygonal towers of the castle, and the banded design of the accompanying town walls, are said to be based on the walls surrounding the ancient city of Constantinople (now Istanbul) in Turkey. In 1969, the main courtyard of the castle was used as the site for the investiture of Prince Charles as the new Prince of Wales. (Rumours abound that Charles broke royal protocol and wore his favourite Rolex watch – hidden by his robes – throughout the ceremony). Continuing the royal connection, Caernarfon was also the birthplace of Edward II of England.

The popular Netflix series ‘The Crown’ has been filmed in Caernarfon when recreating the investiture of Prince Charles at Caernarfon Castle.                       Stars including Olivia Coleman descended upon the town to film the episode which included a recreation of the procession through Caernarfon.

A great many notable people can name Caernarfon as their hometown or place of birth. Unsurprisingly, Wales being Wales, a great number of talented singers and musicians were born here. Professional sportsmen and sportswomen also abound. Amongst these are Sir Dave Brailsford, the phenomenally successful cycling coach, who led Team GB to a plethora of gold medals across several Olympic games. Locals recall the hours spent by Brailsford out on the track, trusty Omega timepiece in hand, pushing his charges further and further.

Sir Davids Omega is not the only notable watch associated with Caernarfon. The North Wales Chronicle newspaper reported the sale of a rare Rolex watch (originally purchased for £70) for a then record £210,000. The ever-increasing value of Rolex watches never wanes.

 
Cyfieithiad Cymraeg (Welsh Translation)
 
Mae Caernarfon, sy'n gorwedd ar arfordir Gogledd-Orllewin Cymru, yn dref frenhinol, yn ganolfan farchnad ac yn borthladd. Mae ei leoliad penodol, sy’n cael ei warchod rhag Môr Iwerddon gan Ynys Môn, yn ei wneud yn lleoliad delfrydol ar gyfer traffig dŵr, er bod cychod hwylio, bach ac hamdden yn bennaf wedi disodli llongau milwrol a masnachu erbyn hyn. 
Mae'r dref ei hun yn cael ei dominyddu (yn enwedig yn edrych o'r môr) gan y castell godidog (a chyfan). Yn sicr y castell mwyaf trawiadol yng Nghymru, ac yn ail yn unig i Windsor yn y DU o ran cyflwr a mawredd, adeiladwyd castell Caernarfon yn y 13eg ganrif gan Edward I o Lloegr, ynghyd a castelli Biwmares, Conwy ac Harlech. Dywedir bod tyrau amlochrog y castell, a chynllun bandiau muriau'r dref sy'n cyd-fynd ag ef, yn seiliedig ar y waliau o amgylch dinas hynafol Constantinople (Istanbwl bellach) yn Nhwrci. Ym 1969, defnyddiwyd prif gwrt y castell fel safle ar gyfer arwisgiad y Tywysog Charles fel Tywysog Cymru newydd. (Mae llawer o sibrydion bod Charles wedi torri'r protocol brenhinol ac wedi gwisgo ei hoff oriawr Rolex - wedi'i chuddio gan ei wisg - trwy gydol y seremoni). Gan barhau â'r cysylltiad brenhinol, roedd Caernarfon hefyd yn man geni Edward II o Loegr. 
Mae cyfres boblogaidd Netflix ‘The Crown’ wedi cael ei ffilmio yng Nghaernarfon wrth ail-greu arwisgiad y Tywysog Charles yng Nghastell Caernarfon. Daeth sêr gan gynnwys Olivia Coleman draw i’r dref i ffilmio’r bennod oedd yn cynnwys ail-greu’r orymdaith trwy Gaernarfon. 
Gall llawer iawn o bobl nodedig enwi Caernarfon fel eu tref enedigol. Nid yw'n syndod, a hithau'n Gymru, fod nifer fawr o gantorion a cherddorion dawnus wedi'u geni yma; ac llu o ddynion a merched chwaraeon proffesiynol hefyd. Ymhlith y rhain mae Syr Dave Brailsford, yr hyfforddwr seiclo hynod lwyddiannus, a arweinwyr Tîm Prydain Fawr i fedalau aur ar draws sawl gêm Olympaidd. Mae pobl leol yn cofio'r oriau a dreuliwyd gan Brailsford allan ar y trac, darn amser dibynadwy Omega mewn llaw, gan wthio ei gyhuddiadau ymhellach ac ymhellach. 
Nid Syr Davids Omega yw'r unig oriawr nodedig sy'n gysylltiedig â Chaernarfon. Adroddiad papur newydd y North Wales Chronicle fod oriawr Rolex brin (a brynwyd yn wreiddiol am £70) wedi'i gwerthu am £210,000 - y swm uchaf erioed. Fel mae'r dywediad yn mynd: nid yw gwerth cynyddol oriawr Rolex byth yn pylu. 

Having trouble uploading images or using the form?

Having trouble uploading images or using the form? You are welcome to email us at watchbuyer@watchesbytimepiece.com. Simply provide your name and contact details so we can get in touch and we will get back to you as soon as possible. Please also include as much information about your watch as possible such as the brand, model number, age and whether the original box and paperwork are available. Don't forget to attach any photographs you have of the watch as these help us to provide the fairest offer we can.

By continuing to use the site, you agree to the use of essential cookies in line with our Terms and Conditions & Privacy Policy. You can change this and find out more by clicking here.

Decline non essential Cookies

Accept Cookies